Le Prieuré Saint Agnan

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever van de website

Prieuré Saint Agnan
Gilles CEGRETIN
1 impasse du Prieuré
58200 COSNE COURS SUR LOIRE

Siret : 32308468100028

E-mail : leprieuresaintagnan@gmail.com
Tel : +33 (0)6 19 91 96 82

Directeur van de publicatie : Gilles CEGRETIN

Webhosting

GANDI SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000€ ayant son siège social au
63-65 boulevard Massena à Paris (75013) FRANCE,
immatriculée sous le numéro 423 093 459 RCS PARIS
N° TVA FR81423093459
Téléphone : +33.(0) 1 70.37.76.61
Télécopie +33.(0) 1 43 73 18 51
direction@gandi.net

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site is onderworpen aan de bepalingen van de wetgeving in verband met de intellectuele eigendom. Elke reproductie of voorstelling, zelfs gedeeltelijk, van deze inhoud zonder toestemming van de uitgever wordt beschouwd als een inbreuk op de rechten van de intellectuele eigendom.

Informatie en vrijheden

De ontvangen informatie via het contactformulier is het voorwerp van gegevensverwerking bestemd voor het beheer van de klantengegevens en de mogelijke klanten. De bestemmeling van deze gegevens is uitsluitend de Prieuré Saint Agnan.

Overeenkomstig de wet “informatica en vrijheden“ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, geniet u van het recht van toegang tot en rechtzetting van de informatie die u betreft.
Dit recht kan u uitoefenen door u te richten tot de uitgever van de site waarvan de gegevens hierboven zijn vermeld.

Omwille van gewettigde redenen kan u zich ook verzetten tegen de behandeling van de gegevens die u aangaan.

Politiek van de site wat betreft cookies

De Europese wetgeving legt aan uitgevers van internetsites op om voorafgaande toestemming te vragen aan internetgebruikers voor het gebruik van cookies.

Cookies zijn informatiebronnen geregistreerd door de site op uw harde schijf onder de vorm van bestanden: deze laten toe om vlotter op het internet te surfen. Ze vermijden dat u zich telkens moet identificeren bij elk bezoek aan een site en laten u toe een artikel op een sociaal netwerk te delen zonder dat u zich elke keer opnieuw moet aanmelden.
Ze laten ook aan uitgevers van sites toe om statistieken in verband met het aantal bezoekers van hun site te verzamelen zodat ze deze kunnen analyseren en de site verder kunnen ontwikkelen.

U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden. De wet biedt u de mogelijkheid om ze te weigeren. U kan b.v. gebruik maken van hulpmiddelen om traceringtools te blokkeren zoals “Disconnect ”. U heeft ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd of alleen sommige cookies worden aanvaard. U kan ze ook allemaal verwijderen op het einde van uw internetsessie. Opgelet, alle cookies weigeren kan u verhinderen om te genieten van alle diensten op sommige sites.

Om te weten hoe u uw browser moet instellen kijkt u best naar de privacy – instellingen van uw browser:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Als uw browser niet voorkomt in deze lijst, aarzel dan niet om uw online – hulp te raadplegen die u aan wijzingen zal geven hoe uw browser in te stellen.

Ter informatie, de cookies gebruikt door de site www.prieuresaintagnan.com registreren het aantal bezoekers en ook de cookies van sociale netwerken en van beoordelingsblogs